Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg er messen med de beste løsningene innen bygg, bolig og anlegg og arrangeres annen hvert år på Nova Spektrum i Lillestrøm. Messen samler over 500 utstillere fra hele næringen og over 40 000 bygginteressert publikum.

Enten du er privatperson eller fagfolk ønsker vi deg velkommen til Bygg Reis Deg, byggenæringens viktigste møteplass siden 1954.

image

Unleash the full power of you Local 2 headset

With the Hellberg SafetyHub app, you can control the Local 2 directly from the app. Create workgroups with unique channels and settings, allow or limit certain functions, set rules and conditions for workgroups. Available for iPhone and Andriod devices.

Download our app

App store imageAn image of the Google play badge.